Selecteer een pagina

Hoog spel. De politieke biografie van Shell. Door: Marcel Metze

 

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Shell. Het gaat over de wijze waarop het bedrijf zich sinds de oprichting heeft ontwikkeld en hoe het daarbij voortdurend tactisch en strategisch moest handelen met al haar stakeholders.

De geschiedenis van Shell loopt voor een groot deel gelijk op met de wereldgeschiedenis. Telkens opnieuw moest de onderneming daarin een koers uitzetten en keuzes maken. In het begin was dat met de Nederlandse en de Engelse regering in relatie tot de koloniën van beide landen waar Shell de eerste olie boven de grond haalde. Later kwamen er tal van complicaties zoals de Tweede Wereldoorlog, waarbij er aan alle kanten van het front benzine nodig was. De dekolonisaties met gevolgen voor de oliebronnen in de desbetreffende landen waren complex. De oliecrisis in de jaren zeventig en meer recent de klimaatproblematiek maakten dat er op diverse borden tegelijk geschaakt moest worden. In al die situaties moest Shell samenwerken met partners die vaak ook opponenten waren. Denk aan velerlei regeringen, andere oliebedrijven en uiteenlopende actiegroepen.

Het is bijzonder interessant te lezen hoe het bedrijf door de jaren het spel heeft gespeeld. Soms heel effectief. Soms op het randje van wat toelaatbaar was. Naast de wijze waarop Shell politiek acteerde, waren er ook voortdurend morele vragen, die eveneens in het boek aan bod komen. Het is geweldig wat Marcel Metze aan research (ruim 20 jaar) heeft gedaan. Een indrukwekkende illustratie van het omgaan met macht en belangen in de praktijk en op de hoogste internationale niveaus.

Het roept natuurlijk ook de vraag op hoe politiek sensitief het bedrijf gedurende de afgelopen 130 jaar heeft gehandeld. Hoewel Shell juridisch en organisatorisch haar zaakjes altijd subliem voor elkaar had, is sensitiviteit niet haar sterkste kant gebleken. Zo getuigt ook de laatste zin van het boek, waarin een blik gericht wordt op de toekomst:

Zonder inzet van wat meer fijngevoeligheid kan Shell dus weleens een probleem krijgen waar haar ‘all hazards approach’ niet tegenop gewassen is.

Een aanbevelenswaardig boek voor iedereen die zijn inzicht in politieke sensitiviteit wil vergroten. De Shell-casuïstiek is bijzonder leerzaam.

Bestel het hier.