Selecteer een pagina

Als consultant is je werkomgeving vaak complex. Er spelen uiteenlopende belangen en de kortste weg is niet altijd de snelste weg. Je advieswerk kan politiek zijn. Voor de Orde van Organisatieadviseurs schreef ik hierover een vakartikel